security

O Projekcie

Przyszłość zaczęła być niepewna i nieznana. Decydenci zaczynają mówić o przestawianiu się na gospodarkę wojenną. Projekt Total Security stworzy platformę dialogu i wiedzy dla przedstawicieli różnych sektorów, mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Kongres zgromadzi ponad podziałami polityków, ekspertów z dziedziny IT i cybersec, wojskowości, samorządów, energetyki i telekomunikacji, aby wspólnie omówić wyzwania i wypracować strategie w obliczu rosnących zagrożeń dla Polski i Polaków.

CELE PROJEKTU

#STRATEGIA

Omówienie strategicznych celów dot. bezpieczeństwa Polski.

#WSPÓŁPRACA

Integracja środowisk z różnych obszarów zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

#PRZYSZŁOŚĆ

Wyznaczenie kluczowych elementów wymagających rozwoju w sferze bezpieczeństwa.

Ramy programowe

 • Integracja - Synchronizacja - Łączność i infrastruktura krytyczna
  • Platforma wymiany wiedzy i integracją środowisk w celu synchronizacji działań dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski
  • Odejście od silosowego podejścia - współpraca
  • Wypracowanie rekomendacji o bezpieczeństwie dla zbliżającej się prezydencji Polski w UE
  • Wielowątkowość budowania bezpieczeństwa w kraju
  • Liderzy bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo państwa polskiego
  • Strategia bezpieczeństwa narodowego
  • Ochrona infrastruktury krytycznej i rozpoznanie geoprzestrzenne
  • Budowa cybertarczy
  • Zwalczanie cyberprzestępczości
  • Wojna w Ukrainie
  • Efektywne łańcuchy dostaw
  • Jak przestawić się na gospodarkę wojenną?
 • Inwestycje, utrzymanie i finansowanie infrastruktury cyberbezpieczeństwa
  • Jak sfinansować bezpieczeństwo?
  • Fundusze UE i inwestycje sektora prywatnego
  • Inwestycje w cyberbezpieczeństwo przez duże organizacje rynku polskiego
  • Pozyskiwanie kapitału zagranicznego vs narodowego
  • Inwestycje w infrastrukturę krytyczną
 • Partnerstwo Publiczno Prywatne
  • Zapotrzebowanie na PPP w wojsku
  • Jak uefektywnić współpracę biznesu z administracją? Główne wyzwania
  • Przykłady dobrych praktyk
 • Bezpieczeństwo telekomunikacji i energetyki
  • Działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności i ciągłości działań infrastruktury krytycznej
  • Zagrożenia cybernetyczne dla systemów energetycznych, paliwowo-gazowych i telekomunikacyjnych
  • Rola komunikacji - łączność i przesył informacji
  • Bezpieczeństwo dostaw gazu - kontekst logistyczny i polityczny
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
  • Know-how. Jak radzić sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego?
  • Synchronizacja systemu europejskiego
  • Zarządzanie sieciami, inwestycje w polskie sieci elektroenergetyczne
  • Wykorzystanie danych z sieci
 • Gospodarka w czasie kryzysów geopolitycznych
  • Bezpieczeństwo sektora finansowego
  • Szczegółowa analiza zagrożeń w branży bankowej
  • Gospodarka i społeczeństwo
  • Frauds, phishing, AML
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
  • Produkcja żywności i paszportyzacja żywności
  • Ciągłość produkcji i bezpieczeństwo zaopatrzenia
  • Funkcjonowanie handlu
  • Kontekst nastrojów społecznych
 • Rola samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa
  • Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo miast i regionów
  • Budowa Security Operation Center
  • Zapotrzebowanie na ekspertów IT i Cyber w JST
  • Bezpieczeństwo zapewnienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i spółek komunalnych
  • Perspektywa zmian NIS2 dla samorządów
  • Systemy gromadzenia odpadów
 • Regulacje i bezpieczeństwo - perspektywa legislacyjna
  • Diagnoza obszarów wymagających pilnych działań regulatora w Polsce
  • Co wnoszą dla działalności cybernetycznych i wyzwań związanych z bezpieczeństwem NIS2, DORA
  • Jednolite standardy zarządzania ryzykiem ICT
  • Wymogi w zakresie analizy ryzyka, obsługi incydentów, audytów i edukacji cybernetycznej w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa organizacji
 • Wojsko w cyberprzestrzeni
  • Obrona cybernetyczna sił zbrojnych
  • Cyberoperacje i cyberwojna. Nowoczesny wywiad wojskowy
  • Ochrona danych wojskowych
  • Misja i działania DKWOC: IT - Krypto - Cyber
   • Projektowanie i ocena algorytmów. Projektowanie urządzeń. Przygotowanie oprogramowania.
   • Analiza wykrytych zagrożeń oraz Cyber situation awareness
   • Projektowanie, wytwarzanie sieci, systemów i usług teleinformatycznych.
 • Współpraca międzynarodowa i geopolityka
  • Wymiana informacji i doświadczeń
  • Budowanie międzynarodowych sojuszy
 • Budowanie świadomego bezpieczeństwa
  • Odporność społeczna i demokratyczna
  • Dezinformacja i propaganda w sieci
  • Rola mediów
  • Edukacja społeczeństwa

Patronat Honorowy

Prezydium i Rada Programowa

WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM I RADY PROGRAMOWEJ KONGRESU BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Krzysztof Dyki

Krzysztof Dyki

Prezes Zarządu, Comcert

Konrad Fijołek

Konrad Fijołek

Prezydent Rzeszowa

Radosław Maćkiewicz

Radosław Maćkiewicz

Dyrektor Generalny, Centralny Ośrodek Informatyki

Piotr Zesiuk

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MMC Polska

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ KONGRESU BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Cezary Tomczyk

Cezary Tomczyk

Sekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej

Michał Szczerba

Michał Szczerba

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rafał Gawin

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dorota Zawadzka-Stępniak

Dorota Zawadzka-Stępniak

Prezes, NFOŚiGW

Zobacz więcej

Zobacz relacje z innych naszych wydarzeń

Galeria